KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. WIZERUNKU

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Olga Czurakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Czurakowska Language Training na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej adres do doręczeń: ul. Armii Krajowej 3a/1, 09-410 Płock, NIP: 7743168605, REGON: 384056320, e-mail: kontakt@olgaczurakowska.pl, telefon: 503718888.
  2. Państwa dane przetwarzane będą w celu umieszczenia wizerunku do celów marketingowych, promocyjnych w oparciu o zgodę – do czasu cofnięcia zgody lub ustania celów biznesowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
  3. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, osobom prowadzącym zajęcia, platformie do obsługi klientów.
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia sprzeciwu lub skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie niektórych danych może być niezbędne do realizacji celów przetwarzania.