Oferta

Oferta CLT skierowana jest do:

 • uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe,
 • uczniów klas dwujęzycznych, którzy przygotowują się do nauki w programie Matury Międzynarodowej IB DP,
 • uczniów przygotowujących się do Matury Międzynarodowej IB DP,
 • uczniów przygotowujących się do Egzaminu Ósmoklasisty, Egzaminu Maturalnego lub innego egzaminu z języka angielskiego,
 • dorosłych, którzy chcą zacząć lub kontynuować naukę języka angielskiego.

Rekrutacja polega na bezpłatnej konsultacji indywidualnej, która służy:

 • zbadaniu Twoich oczekiwań i potrzeb,
 • wstępnemu określeniu celu i formuły zajęć,
 • weryfikacji poziomu znajomości języka angielskiego,
 • ustaleniu liczby zajęć w roku szkolnym (wyborze pakietu).

Wspólnie ustalamy formę zajęć, która najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku:

 • Zajęcia indywidualne 1:1 stacjonarne lub online,
 • Zajęcia grupowe (3-5 osób),
 • Zajęcia w parach

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie CLT,
w Płocku, przy ul. Armii Krajowej 3a/1