Nazywam się Olga Czurakowska

Jestem nauczycielką, trenerką i coachem języka angielskiego.

Niezależność, pokonywanie ograniczeń i wychodzenie poza strefę komfortu stanowią moje kluczowe wartości, a rozwój to moja pasja. Moją misją jest wspieranie innych w osiąganiu ich celu.

Wykształcenie zdobyłam studiując w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku oraz na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskałam dyplom z wyróżnieniem oraz tytuł magistra filologii angielskiej. Od tamtej pory nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje i kompetencje, regularnie uczestnicząc w szkoleniach branżowych w Polsce i za granicą.

Moje bogate doświadczenie zawodowe

obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania oraz grupy wiekowe. Uczyłam w państwowej szkole podstawowej oraz w szkołach prywatnych, prowadziłam także kursy standardowe oraz biznesowe dla dorosłych.

Pracując w Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku, nauczałam języka angielskiego także w programie Matury Międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme. Moi uczniowie uzyskują wysokie wyniki egzaminów maturalnych. Absolwenci zdający Maturę Międzynarodową uzyskali średni wynik powyżej 6 (w skali 1-7) oraz spektakularne rezultaty z pracy dyplomowej Extended Essay.

Jednakże to nie liczby, a rozwój i kompetencje moich uczniów stanowią dla mnie kryterium sukcesu. Wierzę, że każdy jest w stanie osiągnąć swoje cele jeśli otrzyma odpowiednie wsparcie. Moją misją jest kształcenie niezależnych, komunikatywnych,  pewnych siebie i otwartych ludzi, którzy identyfikują się z ideą uczenia się przez całe życie.

CZURAKOWSKA LANGUAGE TRAINING jest realizacją marzenia o nowoczesnej edukacji, która koncentruje się na potrzebach i mocnych stronach uczniów. Moją ambicją jest inspirowanie innych do refleksji, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy. Wierzę, że kształcenie językowe to nie nauka o języku, lecz zdobywanie umiejętności posługiwania się nim w realnym życiu oraz rozwój kluczowych kompetencji społecznych. Dlatego stworzyłam szkołę, która oferuje dużo więcej niż wąsko rozumianą naukę języka angielskiego.