Ochrona danych osobowych

Wszystkie zgromadzone na stronie www.olgaczurakowska.pl dane osobowe służą wyłącznie do indywidualnego użytku Klientów, do uzyskania informacji o ofercie firmy, produktach lub akcjach promocyjnych. Gwarantujemy, że dane te będą traktowane jako poufne, wykorzystane wyłącznie dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie użytkownik wnioskuje lub w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Olga Czurakowska Language Training (dalej: CLT), z siedzibą w Płocku przy al. Armii Krajowej 3A/1, 09-410 Płock, którą reprezentuje Olga Czurakowska.
  2. CLT nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z CLT.
  3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające obsługę informatyczną oraz świadczące usługi archiwizacyjne.
  4. Posiadasz prawo do żądania od CLT dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszystkie prawa zastrzeżone

Programy, teksty, zdjęcia, pliki audio i wideo oraz sposób ich rozmieszczenia na w/w stronach internetowych są chronione prawem autorskim. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie zamieszczonych danych w całości lub we fragmentach jest zabronione. Niektóre ze stron zawierają treści chronione prawem autorskim należącym do osób trzecich.

Cookies

Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. ,,Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki cookies nie są groźne!

Pliki cookies były stosowane od zawsze (od początków istnienia internetu) i są ściśle związane z technologiami internetowymi. Tzw. ciasteczka nie są niczym nowym z naszej strony ani zagrożeniem dla Twojego urządzenia. Służą one jedynie do lepszego wykorzystania potencjału w/w stron internetowych, na czym korzystasz również Ty, ponieważ dzięki „ciasteczkom” ulepszamy nasze strony i podnosimy ich użyteczność – dla Ciebie.

Nie obawiaj się o swoją prywatność!

Poprzez pliki cookies nie gromadzimy informacji osobowych (takich jak np. imię, nazwisko czy adres). Przetwarzamy jedynie historię przeglądania w/w strony internetowe oraz dane analityczne (statystyki).

Wyłączenie akceptacji plików cookies

Jeśli nie zgadzasz się na umieszczanie plików cookie w twoim urządzeniu, a nie chcesz rezygnować z przeglądania w/w strony masz możliwość:

  1. skorzystania tymczasowo z trybu podwyższonej prywatności przeglądarki (przeglądanie w trybie prywatnym, tzw. Incognito), w którym przeglądarka nie zapamiętuje plików cookies,
  2. wyłączenia na stałe w swojej przeglądarce możliwość pobierania i zapisywania plików cookies do pamięci swojego urządzenia. W ten sposób trwale wyłączysz akceptację plików cookies z każdej odwiedzanej witryny internetowej, a jednocześnie będziesz mieć możliwość przeglądania naszych stron.

Informujemy, iż ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na w/w stronie internetowej, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić wygodne lub prawidłowe korzystanie z w/w strony.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz np. na stronie Google: tutaj.

Stosowanie Google Analytics, Google Remarketing, …

Na w/w stronach internetowych wykorzystywane są Google Analytics, GoogleAdword, Piksele konwersji Facebook, Facebook Remarketing, Google Remarketing i inne usługi firmy Google Inc. (,,Google”). Wymienione narzędzia wykorzystują technologię ,,cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez CLT źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z w/w stron internetowych.

Google oraz Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google oraz Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google / Facebook.

W celu ochrony i zabezpieczenia przesłanych do nas danych osobowych wykorzystujemy odpowiednie procedury biznesowe. Ponadto korzystamy z procedur zabezpieczających, jak również z technicznych i fizycznych ograniczeń dotyczących dostępu do danych osobowych. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy. Umożliwiamy każdemu Użytkownikowi prawo dostępu do treści danych i ich aktualizację lub usunięcie, o ile nie są już niezbędne do celów realizacji transakcji lub płatności za nią.

Odpowiedzialność

W/w strony internetowe zostały opracowane z największą starannością. Mimo to, nie możemy zagwarantować, że zawarte na nich informacje są w pełni poprawne. Wykluczamy możliwość ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio na skutek korzystania ze strony, o ile nie są one wynikiem ewidentnej niedbałości lub zamierzonych działań. Nie odpowiadamy za treści zamieszczone na stronach, do których kierują zewnętrzne odnośniki (linki). Zamieszczone na stronie rysunki są wyłącznie prezentacją wzorów i możliwości rozwiązań, natomiast nie stanowią dokumentacji technicznej.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.