Regulamin Intensywnych Zimowych Warsztatów Języka Angielskiego

 1. W skład oferty Intensywnych Zimowych Warsztatów Języka angielskiego wchodzą Kursy: Mów co chcesz, Mów jak Native, Speak UP oraz Film Club.
 2. Kursy: Mów co chcesz, Mów jak Native, Speak UP trwają 5 dni i obejmują po 7, 5 godzin zegarowych nauki, po 90 minut codziennie.
 3. Kurs Film Club trwa 5 dni i obejmuje 20 godzin zegarowych nauki, po 4 godziny dziennie.
 4. Specyfikacja, harmonogramy oraz ceny kursów są dostępne w ofercie Intensywnych Zimowych Warsztatów Języka Angielskiego oraz na stronie internetowej Szkoły.
 5. Kurs może zostać odwołany z powodu zbyt małej liczby zainteresowanych.
 6. Grupy są tworzone z uwzględnieniem wieku oraz poziomu zaawansowania Uczestników.
 7. Zapisy odbywają się w formie rezerwacji poprzez kontakt telefoniczny.
 8. Rezerwacje przyjmowane są w miarę dostępnych miejsc.
 9. Aby potwierdzić swoją rezerwację osoba rezerwująca miejsce zobowiązana jest do uiszczenia pełnej opłaty za kurs przelewem na konto:
  CZURAKOWSKA LANGUAGE TRAINING
  30116022020000000385667123
  W tytule należy podać imię i nazwisko Uczestnika, nazwa wybranego kursu.
 10. Przed uiszczeniem opłaty należy poczekać na otrzymanie potwierdzenia wolnego miejsca w preferowanym terminie.
 11. Rezerwacja nieopłacona w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wolnego miejsca w preferowanym terminie zostaje anulowana.
 12. Osoba rezygnująca z uczestnictwa w opłaconych zajęciach ma prawo otrzymać częściowy zwrot opłaty, jeśli poinformuje o tym Szkołę telefonicznie lub mailowo.
 13. Zwrot wpłaty wynosi:
  • 80 procent: jeśli rezygnacja odbywa się minimum 14 dni do rozpoczęcia kursu,
  • 20 procent: jeśli rezygnacja następuje w ciągu 14 – 5 dni przed rozpoczęciem kursu,
  • 0 procent: jeżeli rezygnacja następuje w w okresie poniżej 5 dni do rozpoczęcia kursu.
  • 100 procent: jeśli kurs zostaje odwołany przez Szkołę.
 14. Kursy Mów co chcesz, Speak UP oraz Film Club mają charakter stacjonarny z tym zastrzeżeniem, że lekcje mogą zostać zrealizowane przez internet z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną, siłę wyższą, stan wyjątkowy lub inne nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające spotkania na żywo.
 15. Kurs Mów jak native odbywa się w całości zdalnie.
 16. Dane osobowe pobierane przy zapisach przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Czurakowska Language Training, dostępną pod adresem: http://www.olgaczurakowska.pl/polityka-prywatnosci/
 17. Osoby zapisujące się na Intensywne Zimowe Warsztaty Języka Angielskiego w Czurakowska Language Training oświadczają, że przeczytały i akceptują powyższy Regulamin.